Team Kids 6/9/19

 

Fruit of the Spirit lesson 1 pg 1 love lead teacher lesson

 

Fruit of the Spirit lesson 1 lpg 2ove lead teacher lesson

Fruit of the Spirit lesson 1 pg 3love lead teacher lesson